บจ.บ็อบบี้บราวน์ เอ็กซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บ็อบบี้บราวน์ เอ็กซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0435565000498
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

888 หมู่ที่ 13, ต.ในเมือง, อ.เมืองหนองคาย, จ.หนองคาย, 43000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.