บจ.ทีเอสเอฟ ภูหลวง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีเอสเอฟ ภูหลวง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0425565000340
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

74 หมู่ที่ 10, ต.ภูหอ, อ.ภูหลวง, จ.เลย, 42230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.