บจ.พรรณสุธา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พรรณสุธา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0365565000596
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

24 หมู่ที่ 3, ต.ส้มป่อย, อ.จัตุรัส, จ.ชัยภูมิ, 36130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.