บจ.รังสรรค์ทรานสปอร์ตพลัส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.รังสรรค์ทรานสปอร์ตพลัส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0365565000529
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

239 หมู่ที่ 1, ต.หลุบคา, อ.แก้งคร้อ, จ.ชัยภูมิ, 36150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.