หจ.พิลาแดงแทรกเตอร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พิลาแดงแทรกเตอร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0353565000586
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

171 หมู่ที่ 10, ต.หนองแหน, อ.กุดชุม, จ.ยโสธร, 35140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.