บจ.ป๊อปปูล่า2727 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ป๊อปปูล่า2727 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001851
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

289 หมู่ที่ 8, ต.โพนงาม, อ.เดชอุดม, จ.อุบลราชธานี, 34160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.