บจ.เอส.พี.ส.สมพงษ์ ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส.พี.ส.สมพงษ์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001711
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

104 หมู่ที่ 7, ต.จิกเทิง, อ.ตาลสุม, จ.อุบลราชธานี, 34330

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.