บจ.ทีที โฮมสแตนดาร์ด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีที โฮมสแตนดาร์ด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001690
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

76 หมู่ที่ 4, ต.โขงเจียม, อ.โขงเจียม, จ.อุบลราชธานี, 34220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.