บจ.ทรานส์ โกลบอล อากริค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทรานส์ โกลบอล อากริค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001622
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

6 หมู่ที่ 4, ต.ท่าลาด, อ.วารินชำราบ, จ.อุบลราชธานี, 34310

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.