บจ.สรรพสิทธิ์ วิศวกรรม จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สรรพสิทธิ์ วิศวกรรม จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001541
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

24/1 หมู่ที่ 3, ต.ขามใหญ่, อ.เมืองอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี, 34000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.