หจ.ธนภรณ์ธุรกิจการโยธา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ธนภรณ์ธุรกิจการโยธา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565001949
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

121 หมู่ที่ 16, ต.พังเคน, อ.นาตาล, จ.อุบลราชธานี, 34170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.