หจ.ชิราวุฒิรุ่งเรืองถาวร

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ชิราวุฒิรุ่งเรืองถาวร ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565001019
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 700,000

🏢 ที่อยู่:

45 หมู่ที่ 7, ต.สะเดาใหญ่, อ.ขุขันธ์, จ.ศรีสะเกษ, 33140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.