หจ.แม็กกี้ซุปเปอร์ ไพรบึง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.แม็กกี้ซุปเปอร์ ไพรบึง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565000942
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

247 หมู่ที่ 20, ต.ไพรบึง, อ.ไพรบึง, จ.ศรีสะเกษ, 33180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.