หจ.อึ้งนิดาวรรณ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อึ้งนิดาวรรณ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565000918
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

155 หมู่ที่ 2, ต.กระหวัน, อ.ขุนหาญ, จ.ศรีสะเกษ, 33150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.