บจ.เป็นเอก เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เป็นเอก เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0325565000910
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

499/1 หมู่ที่ 13 ถนนประชาธิปัตย์, ต.ระแงง, อ.ศีขรภูมิ, จ.สุรินทร์, 32110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.