บจ.ตานีวัสดุ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ตานีวัสดุ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0325565000855
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

88 หมู่ที่ 8, ต.ตานี, อ.ปราสาท, จ.สุรินทร์, 32140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.