บจ.วีโฮมวัสดุ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วีโฮมวัสดุ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0325565000839
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

172 หมู่ที่ 2, ต.เป็นสุข, อ.จอมพระ, จ.สุรินทร์, 32180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.