บจ.กฤษดา การ์เด้นท์ แลนด์สเคป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กฤษดา การ์เด้นท์ แลนด์สเคป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0315565001151
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

255 หมู่ที่ 7, ต.สตึก, อ.สตึก, จ.บุรีรัมย์, 31150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.