บจ.เอสเค ลูกชิ้นหมูบุรีรัมย์456 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอสเค ลูกชิ้นหมูบุรีรัมย์456 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0315565001100
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

441 หมู่ที่ 18, ต.อิสาณ, อ.เมืองบุรีรัมย์, จ.บุรีรัมย์, 31000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.