บจ.พีพีเอส พูลผล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีพีเอส พูลผล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0315565001096
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

36 หมู่ที่ 10, ต.จรเข้มาก, อ.ประโคนชัย, จ.บุรีรัมย์, 31140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.