บจ.อาร์เอ็มซี อีโค โอเปอเรชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อาร์เอ็มซี อีโค โอเปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0315565000987
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 60,000,000

🏢 ที่อยู่:

222 หมู่ที่ 16, ต.บ้านยาง, อ.เมืองบุรีรัมย์, จ.บุรีรัมย์, 31000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.