บจ.นิลชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นิลชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0315565000898
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

13 หมู่ที่ 10, ต.ดงอีจาน, อ.โนนสุวรรณ, จ.บุรีรัมย์, 31110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.