หจ.เอกลักษณ์ การโยธา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอกลักษณ์ การโยธา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001311
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

103 หมู่ที่ 4, ต.โคกล่าม, อ.ลำปลายมาศ, จ.บุรีรัมย์, 31130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.