หจ.จอมรุ่งเรือง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.จอมรุ่งเรือง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001299
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

375 หมู่ที่ 6, ต.คูเมือง, อ.คูเมือง, จ.บุรีรัมย์, 31190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.