หจ.สุขภวัต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สุขภวัต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001281
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

111 หมู่ที่ 13, ต.ชุมเห็ด, อ.เมืองบุรีรัมย์, จ.บุรีรัมย์, 31000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.