หจ.ตังหอม 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ตังหอม 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001264
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

1/2 หมู่ที่ 2, ต.ดอนอะราง, อ.หนองกี่, จ.บุรีรัมย์, 31210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.