หจ.ชูโชคทวีทรัพย์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ชูโชคทวีทรัพย์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001205
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

198 หมู่ที่ 5, ต.โคกตูม, อ.ประโคนชัย, จ.บุรีรัมย์, 31140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.