บจ.ธีรภัทร อินฟินิตี้ กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ธีรภัทร อินฟินิตี้ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004401
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

256/2 หมู่ที่ 3, ต.ท่าอ่าง, อ.โชคชัย, จ.นครราชสีมา, 30190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.