บจ.3เอฟ อุดมทรัพย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.3เอฟ อุดมทรัพย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004117
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

424/36 หมู่ที่ 4, ต.บ้านใหม่, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.