บจ.เอสทูเค แคร์ 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอสทูเค แคร์ 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004061
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

13/31 ถนนเทศบาล12, ต.บัวใหญ่, อ.บัวใหญ่, จ.นครราชสีมา, 30120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.