บจ.ไลค์ อะ เมาท์เทน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไลค์ อะ เมาท์เทน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003994
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

69 หมู่ที่ 11, ต.ขนงพระ, อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา, 30450

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.