บจ.สิงห์ หนองพลวง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สิงห์ หนองพลวง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003960
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

216/257 หมู่ที่ 5, ต.บ้านใหม่, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.