บจ.นาโนคอม 2552 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นาโนคอม 2552 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003943
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

19/10-11 ถนนเทศบาล 10, ต.บัวใหญ่, อ.บัวใหญ่, จ.นครราชสีมา, 30120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.