บจ.สมควรห้องเย็นโคราช จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สมควรห้องเย็นโคราช จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003927
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

455 หมู่ที่ 10, ต.จอหอ, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30310

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.