บจ.เอสที แทนคุณ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอสที แทนคุณ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003901
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

299/899 หมู่ที่ 9, ต.สีคิ้ว, อ.สีคิ้ว, จ.นครราชสีมา, 30140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.