บจ.ปัง อัลลิมิต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปัง อัลลิมิต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003854
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

202 หมู่ที่ 8, ต.แชะ, อ.ครบุรี, จ.นครราชสีมา, 30250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.