บจ.เอนไซม์เฮิร์บ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอนไซม์เฮิร์บ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003838
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

169 หมู่บ้าน โพธิ์ณรงค์ หมู่ที่ 8, ต.แหลมทอง, อ.หนองบุญมาก, จ.นครราชสีมา, 30410

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.