บจ.สุ-รม ผลไม้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สุ-รม ผลไม้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003781
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

271/107 ตรอกวัดท่าตะโก, ต.ในเมือง, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.