บจ.บี.เจ บุญจัด เทรดดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บี.เจ บุญจัด เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003749
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

456/2 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ, ต.สูงเนิน, อ.สูงเนิน, จ.นครราชสีมา, 30170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.