บจ.ดีสโตร์ รีเทล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดีสโตร์ รีเทล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003722
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

673 หมู่ที่ 10, ต.วังน้ำเขียว, อ.วังน้ำเขียว, จ.นครราชสีมา, 30370

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.