หจ.บี เค ที พี โลจิสติกส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.บี เค ที พี โลจิสติกส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003526
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

31/29 ซอยมิตรภาพ 4, ต.ในเมือง, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Leave a Comment