หจ.นุชชี่ ช็อป ออนไลน์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นุชชี่ ช็อป ออนไลน์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003500
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

555/14 หมู่ที่ 9, ต.มิตรภาพ, อ.สีคิ้ว, จ.นครราชสีมา, 30140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.