หจ.ต.รุ่งโรจน์การเกษตร

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ต.รุ่งโรจน์การเกษตร ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003461
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

61 หมู่ที่ 5, ต.ศรีละกอ, อ.จักราช, จ.นครราชสีมา, 30230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.