หจ.กรณ์กวินท์ ช็อปปิ้ง มอลล์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.กรณ์กวินท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003445
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

185 หมู่ที่ 7, ต.โนนยอ, อ.ชุมพวง, จ.นครราชสีมา, 30270

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.