หจ.กระทิง เมทัลชีท(โนนไทย-พระทองคำ)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.กระทิง เมทัลชีท(โนนไทย-พระทองคำ) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003437
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

45/2 หมู่ที่ 5, ต.พังเทียม, อ.พระทองคำ, จ.นครราชสีมา, 30220

Leave a Comment