หจ.ราชกิจพานิช (2022)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ราชกิจพานิช (2022) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003402
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

693 หมู่ที่ 3, ต.หนองบัวศาลา, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.