หจ.ช.ก่อสร้างการโยธา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ช.ก่อสร้างการโยธา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003356
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

600/1 หมู่ที่ 2, ต.ด่านขุนทด, อ.ด่านขุนทด, จ.นครราชสีมา, 30210

Leave a Comment