หจ.บ้านเราการเกษตร(ด่านขุนทด)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.บ้านเราการเกษตร(ด่านขุนทด) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003348
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

211 หมู่ที่ 4, ต.ด่านนอก, อ.ด่านขุนทด, จ.นครราชสีมา, 30210

Leave a Comment