หจ.สิริเฮาส์ พรอพเพอตี้

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สิริเฮาส์ พรอพเพอตี้ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003283
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

588/4 หมู่ที่ 10, ต.โคกกรวด, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30280

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.