หจ.45 อาร์คแอนด์คอน

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.45 อาร์คแอนด์คอน ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003275
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

43/1 หมู่ที่ 8, ต.ดอนชมพู, อ.โนนสูง, จ.นครราชสีมา, 30160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.